ΥΠΕΡΗΧΩΝ / TRIPLEX

Siemens ACUSON Redwood

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Υπερηχογράφημα στο διαγνωστικό κέντρο ΕΥΗΝΩΡ

Υπερηχογράφος τελευταίας γενιάς για παιδιατρικό υπέρηχο, εσωτερικών οργάνων, μαστών, θυροειδούς, μήτρας και ωοθηκών, όρχεων, καθώς και triplex αγγείων του σώματος.

H υπερηχοτομογραφία είναι μία απεικονιστική εξέταση  που χρησιμοποιείται

για την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος και  σε συνδυασμό με το έγχρωμο Doppler καθιστά πλέον δυνατή την εξασφάλιση πιστότερης εικόνας και τον έλεγχο της αιμάτωσης της εξεταζόμενης περιοχής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Δεν πονάτε καθόλου

Χρησιμοποιούνται μηχανικά ηχητικά κύματα που δεν προκαλούν καμία βλάβη στον οργανισμό

Δίνει πληροφορίες σχετικά με την μορφολογία και την φυσιοπαθολογία των περισσότερων οργάνων του σώματος

Η συχνότητα της εξέτασης ώστε να αποτελεί χρήσιμο στοιχείο για την παρακολούθηση και εξέλιξη της υγεία σας

Δεν χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Για τη διενέργεια ορισμένων υπερηχογραφημάτων μπορεί να απαιτηθεί ειδική προετοιμασία για την οποία θα λάβετε λεπτομερείς οδηγίες κατά τη στιγμή της κράτησης του ραντεβού σας. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Διαγνωστικού Κέντρου «ΕΥΗΝΩΡ» στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν απαιτείται προετοιμασία για την εξέταση σας.