Νεοχώρι Μεσολογγίου: Μήνω Ζώτου (στην είσοδο της πόλης) Ώρες Λειτουργίας Καθημερινά: Πρωί: 07:00 - 14:00 Τηλ: 2632093522 email: evinor.neoxori@evinor.gr

Βόνιτσα Αιτολοακαρνανίας: Νικολάου Στράτου 32 Ώρες Λειτουργίας Καθημερινά: Πρωί: 07:00 - 15:00 Τηλ: 2643309078 email: evinor.vonitsa@evinor.gr