Ψηφιακή Μαστογραφία

Ψηφιακός Μαστογράφος Siemens Mammomat Fusion

Η ψηφιακή μαστογραφία  που εκτελείται στο Διαγνωστικό Κέντρο

«ΕΥΗΝΩΡ»  είναι μια από τις πιο δημοφιλείς αλλά και αξιόπιστες μορφές

μαστογραφίας στην ακτινοδιαγνωστική απεικόνιση και προληπτική ιατρική και

αποτελεί την φυσική συνέχεια της αναλογικής στον 21ο αιώνα

Ψηφιακή Μαστογραφία    -    Αναλογική Μαστογραφία

Η καταγραφή της εικόνας του μαστού στην ψηφιακή μαστογραφία διαφέρει από αυτή της  αναλογικής. Χρησιμοποιείται υπολογιστής και ψηφιακός

αισθητήρας (σένσορας), σε αντίθεση με την αναλογική που χρησιμοποιείται ακτινολογικό film.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ?

Η ψηφιακή μαστογραφία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται μετά την ηλικία των 40 κάθε χρόνο, ενώ σε γυναίκες με οικογενειακό 

ιστορικό θα πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος αρκετά νωρίτερα, στην ηλικία των 30-35 περίπου.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ψηφιακής Μαστογραφίας είναι ότι ο ακτινοδιαγνώστης ιατρός έχει τη δυνατότητα να διακρίνει και να εντοπίσει

τυχόν μικρά ευρήματα στο μαστό, μικρές αλλοιώσεις  που φέρουν μέγεθος έως  0,1 – 0,2mm.

Ενδείκνυται επίσης, σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς και επιτυγχάνεται πιο ευκρινής απεικόνιση, ακριβέστερη αξιολόγηση και διάγνωση  προκειμένου να

αποκλειστεί ένας πιθανός καρκίνος του μαστού.

          Επίσης:

Ο χρόνος εξέτασης μειώνεται σημαντικά, διαρκεί περίπου το μισό χρόνο σε σχέση με την αναλογική μαστογραφία.

Μικρότερη δόση ακτινοβολίας στους  μαστούς.

Οι εικόνες  που λαμβάνονται στη ψηφιακή μαστογραφία είναι  υψηλότερης ανάλυσης ,  βοηθώντας τον θεράποντα ιατρό  στην

 έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακή μορφή σε έναν υπολογιστή και να παραμείνει αναλλοίωτη για πολλά χρόνια.

Ασκείται μικρότερη πίεση στο μαστό.