ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Για Ενηλίκους και Παιδιά

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος

Ο Ειδικός Καρδιολόγος  κ Απόστολος Θ. Σακκάς  ΜD

Πρώην Επιμελητής Α και Επιστημονικά Υπεύθυνος Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγρινίου.


Στο Καρδιολογικό Τμήμα πραγματοποιούνται:
Τρίπλεξ Καρδιάς (Υπέρηχος) με παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ: (συνταγογραφείται από Παθολόγο ,Παιδίατρο, Γενικό Ιατρό κ.α)
- Καρδιολογική εξέταση - HOLTER Αρτηριακής Πίεσης
- HOLTER Καρδιακού ρυθμού - Τεστ κοπώσεως  GE healthcare case

- Αναίμακτος έλεγχος Στεφανιαίων Αγγείων (Αξονική Στεφανιογραφία)

Προ-Μετα Στεφανιογραφικος Ελεγχος(αξονικη-επεμβατικη Στεφανιογραφια)


Καρδιολογικός Έλεγχος Long-Post Covid 19

Μετά την νόσηση από κορονοϊό

Οδηγίες Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας μετά από νόσηση  COVID-19

                       Ηλεκτροκαρδιογράφημα

                       Υπερηχοκαρδιογράφημα ( Triplex Καρδιας)

                       Holter Ρυθμου

                       Ακτινογραφία Θώρακος

                       Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, 

                       Ουρία, Κρεατινίνη, Τροπονίνη, D-Dimmer, NT Probnp, Hs crp.