Η ΕΥΗΝΩΡ ΙΑΕ  στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, διαθέτει από σήμερα τον νέο υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο 128 τομών Somatom go.Top της Siemens Healthineers, με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία μείωσης της δόσης ακτινοβολίας έως και 11 φορές από αξονικούς παλαιότερης γενειάς .

Ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλής δόσης (Tin Filter, Stellar Detector, SAFIRE) και έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης καρδιολογικών εξετάσεων υψηλής διαγνωστικής ακρίβειας (αξονικές αγγειογραφίες, αξονικές στεφανιογραφίες, ανάλυση καρδιακής λειτουργίας και απεικόνιση καρδιακών αγγείων κ.λ.π).

Το συγκεκριμένο μηχάνημα διαθέτει την τεχνολογία για πραγματοποίηση της  χαμηλής δόσης αξονικής τομογραφίας για καρκίνο στον πνεύμονα (low-dose CT or LDCT), όπου είναι το μοναδικό εργαλείο προ συμπτωματικού ελέγχου από 50 χρονών και άνω για την ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα.

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε ελάχιστο χρόνο.

.

.