Μαγνητική τομογραφία στο διαγνωστικό κέντρο ΕΥΗΝΩΡ

Το τμήμα της Μαγνητικής Τομογραφίας του Διαγνωστικού Κέντρου «ΕΥΗΝΩΡ» έχει εξοπλιστεί με τον πλέον υπερσύγχρονο και πανίσχυρο μαγνητικό τομογράφο της  οικογένειας SIEMENS  SYMPHONY TIM SYSTEM 1.5T, ένα σύστημα με καινοτόμες

εφαρμογές στο πλαίσιο της πρόληψης και διάγνωσης των απεικονιστικών ευρημάτων.


Περιγραφή εικόνας


Η μαγνητική τομογραφία είναι μια ακίνδυνη μέθοδος ιατρικής απεικόνισης, χωρίς  παρενέργειες και ακτινοβολία στο σώμα του εξεταζόμενου και προσφέρει τεράστιο αριθμό πληροφοριών τόσο για τα εσωτερικά όργανα του σώματός μας όσο και για

όργανα όπως οστά, μύες, αγγεία και μαλακούς ιστούς γενικότερα.

 Επίσης  χρησιμοποιείται ως απεικονιστική  μέθοδο για τον  εντοπισμό καρκινικών βλαβών, και αποτελεί άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού βοηθώντας τον στην εφαρμογή της πλέον αποτελεσματικότερης θεραπείας.


 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΩ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΕΥΗΝΩΡ»?


Ο συνολικός χρόνος εξέτασης περιοριζεται στο ελάχιστο σε σχέση με άλλους μαγνητικούς τομογράφους και η απόδοση μεγιστοποιείται

Ο θόρυβος  έχει μειωθεί συγκριτικά με άλλα συστήματα απεικόνισης. 

Η ποιότητα της εικόνας είναι εκπληκτική για εντοπισμένες μελέτες των πολύ μικρών δομών, βοηθώντας τον κλινικό σας ιατρό στη σωστή και ορθή επιλογή θεραπείας.

 

 

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της μαγνητικής τομογραφίας σε εξεταζόμενους που:

 • Έχουν τοποθετημένο βηματοδότη στην καρδιά
 • Φέρουν στο σώμα τους  εμφυτευμένους τεχνητούς βηματοδότες 
 • Έχουν τοποθετημένο μεταλλικό stent.
 • Φέρουν εγκεφαλική βαλβίδα εγκεφαλονωτιαίου υγρού
 • Φορούν ακουστικό στο αυτί και
 • Τέλος, σε ασθενείς που φέρουν στο σώμα τους  μεταλλικά αντικείμενα γενικότερα όπως: οδοντικά εμφυτεύματα, spiral (από τι υλικό είναικατασκευασμένο),τεχνητά μεταλλικά αντικείμενα από εγχειρήσεις, τεχνητά τμήματα κρανίου και άλλων οστών, μεταλλικές τεχνητές αρθρώσεις, μεταλλικές αποφρακτικές λαβίδες για κατεστραμμένα αγγεία και θραύσματα –βλήματα μέσα σε νέα ή παλιά κλεισμένα τραύματα.

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλείσθε όλοι οι εισερχόμενοι για

την εκτέλεση εξέτασης  μαγνητικής τομογραφίας – αγγειογραφίας,  να ενημερώνετε

το αρμόδιο τμήμα γραμματεία – ραντεβού εάν φέρεται στο σώμα σας κάποιο

μεταλλικό αντικείμενο, την στιγμή που διεκπεραιώνεται το ραντεβού σας  και

ερχόμενοι στο κέντρο μας,  να προσκομίσετε οποιαδήποτε επίσημα έγγραφα

αποδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν μεταλλικού αντικειμένου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εάν σας έχει συστήσει ο ιατρός σας την αποφυγή ιωδίου και γνωστό

 ιστορικό αλλεργιών,  μην διστάσετε να το αναφέρεται διότι είναι απαραίτητο, για την

χορήγηση σκιαγραφικού φαρμάκου που τυχόν μπορεί να χρειαστεί σύμφωνα με

 το πρωτόκολλο της εξέτασης που θα διενεργήσετε.

 

 Για την δική σας ασφάλεια πριν την έναρξη της εξέτασης θα ερωτηθείτε από τον

 ιατρό μας,  συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο – ιστορικό και  μην διστάσετε να

 αναφέρετε οτιδήποτε κρίνετε  απαραίτητο στοιχείο, για την ομαλή εξέλιξη της

 εξέτασή σας, ή να ρωτήσετε οτιδήποτε σας  απασχολεί ή έχετε αμφιβολία.

 

 

Αν τηρηθούν, οι παραπάνω προϋποθέσεις ασφαλείας, δεν συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος.


 

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν

 • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (πλήρης νευρολογική εκτίμηση) 

 • Τεχνική διάχυσης (diffusion imaging technique)

 • Τεχνική αιμάτωσης (perfusion imaging technique)

 • Μαγνητική Αγγειογραφία (MRA)
 • Λειτουργική μελέτη (fMRI-Functional MRI)

 • Μαγνητική τομογραφία τραχήλου

 • Μαγνητική τομογραφία σπλαχνικού κρανίου

 • Μαγνητική τομογραφία θώρακος

 • Μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας - MRCP

 • Μαγνητική τομογραφία μυοσκελετικού συστήματος
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας